2016 S/S COLLECTION LOOK

 

2 0 1 6   S / S   C O L L E C T I O N

- b e y o n d   o u r   s k i n -  

 

yantor yantor yantor


 

2016 S/S COLLECTION LOOK BOOK

-beyond our skin-
 
photograph : KATSUHIRO AOKI
hair make : KAZUHIRO AWASHIMA
model : KEITH & HIROMI YAMAMURA
graphic : KOJI MIYAZOE

 

 

Comments are closed.